top of page

CAMILLA HOLE TRIO & EVENTYRFERD

Camilla Hole - saxofon og div blåseinstrument
Knut Kvifte Nesheim - trommer og vibrafon
Egil Kalman - kontrabass og modulær synth
Sigrid Moldestad - feler og vokal
(EVENTYRFERD)
Torstein Slåen - gitar og banjo (EVENTYRFERD)

22F6C730-9BA6-4AEA-A49C-E54163B76087_1_1
Camilla Hole Trio plays new and old folk music influenced by modern jazz/world, mainly from Sogn og Fjordane. Front figure is musician, saxophonist, and composer Camilla Hole.
NYTT

 

*EVENTYRFERD - NYTT ALBUM UTE*

Anmeldelse av EVENTYRFERD i RootsWorld av Mike Adcock: "They make Eventyrferd an imaginative and enjoyable album, which will reveal something new with each listen"

*En av årets FOLKELARM-artistar 16.-19. nov*


 

Lytt til våre nye singlar:

"Geitekyllingane bygger heile verda i duplo"

&

"Den dagen han vart bortført av UFO"

NEWS

 

*EVENTYRFERD - NEW ALBUM!*

Review of EVENTYRFERD in RootsWorld by Mike Adcock: "They make Eventyrferd an imaginative and enjoyable album, which will reveal something new with each listen"

*One of this years FOLKELARM-artists 16.-19. nov*

Listen to our new songs:

"Geitekyllingane bygger heile verda i duplo"

&

"Den dagen han vart bortført av UFO"

SPOTIFY COVER - DEN dagen han vart bortført av UFO.jpeg
eventyrferd digital.jpeg

Camilla Hole Trios nyaste prosjekt er folkjazz prosjektet "Eventyrferd"  med Camilla Hole Trio & Sigrid Moldestad og Torstein Slåen. Eventyrferd er eit bestillingsverk Camilla skreiv til festivalen "Pederhusveka" og hadde premiere på Pederhusveka sommaren 2022.

Eventyrferd er gamle slåttar og folkemelodiar frå bygda Breim, funne i ulike arkiv og bøker. Kvar slått har fått eit musikalsk eventyr eller bilete som blir formidla gjennom fantasifulle arrangement og åpenhet for leik og improvisasjon. Kvar enkelt musikar fargar desse bileta og melodiane med sin eigen kreativitet som resulterar eit prosjekt som ikkje liknar på noko anna en seg sjølv. Låtane beskriv alt frå "Den dagen han vart bortført av UFO" til "Geitekillingane som bygger heile verda i duplo". Musikken vekslar mellom å vere energisk og vill, til å vere drøymande og mystisk - slik som ei ekte eventyrferd skal vere.

English

Camilla Hole Trio's latest project is the folk jazz project "Eventyrferd" with Camilla Hole Trio & Sigrid Moldestad and Torstein Slåen. "Eventyrferd" ("fairy tale journey") is a commissioned work Camilla wrote for the festival "Pederhusveka" and premiered at Pederhusveka in the summer of 2022.

"Eventyrferd" consists of old tunes and folk melodies from Breim village, found in various archives and books. Each tune has been given a musical fairy tale or picture that is conveyed through imaginative arrangements and openness to play and improvisation. Each individual musician colors these pictures and melodies with their own creativity, resulting  in a project that is unlike anything else. The songs describe everything from "The day he was abducted by a UFO" to "The goat kids who build the whole world out of Duplo". The music alternates between being energetic and wild, to being dreamy and mysterious - just like a real fairy tale journey should be.

Camilla Hole - saxophone and other wind instruments
Knut Kvifte Nesheim - drums and vibraphone
Egil Kalman - double bass and modular synthesizer
Sigrid Moldestad - fiddle and vocals
Torstein Slåen - guitar and banjo

Kontakt:

Camilla Hole

camillahole@hotmail.com
tlf: +47 98807733

CAMILLA HOLE TRIO

Camilla Hole - saxofon og div blåseinstrument
Knut Kvifte Nesheim - trommer og vibrafon
Egil Kalman - kontrabass og modulær synth

 

Camilla Hole Trio is the original and more intimate and flexible version of the band, both musically and in terms of concert format. The arrangements are more characterized by spontaneity and improvisation, where the trio playfully explores the many tunes they have in their shared repertoire.

Camilla Hole Trio - Norsk folkemusikk i jazzformat

Camilla Hole - saxofon og folkelige blåseinstrument

Knut Kvifte Nesheim - vibrafon og trommer

Egil Kalman - bass og modulær synth

 

Trioen tar utgangspunkt i ein tanke om at folkemusikken høyrer til framtida - den skal førast vidare.

Trioen slapp debutplata "Halvemål" i 2018, på Taragot plateselskap

Musikarane spelar folkemusikk, i hovudsak frå Sogn og Fjordane, men også ny musikk. Camilla, Egil og Knut har også bakgrunn frå jazz og improvisasjonsmusikk, og spelar instrument ein ikkje nødvendigvis knyter til folkemusikk. Dei tar med seg instrumenta og dei musikalske preferansar sine når dei gjer tolkingar av dei vakre, tradisjonsrike låtane, som har blitt vidareført gjennom generasjonar. Ved hjelp av andre klangar, og bandet si oppfatning av essensen i musikken, tilfører dei låtane noko ekstra.

Camilla Hole Trio har tidlegare mellom anna hatt fleire turnéar på vestlandet, spelt i folkemusikkens "storstove" Riksscenen, representert Norge på Nordic Folk Alliance i Gøteborg og komt ut med plata «Halvemål» med tilbakemeldingar som: «Trioen har fått inn en fulltreffer med debutplata, et kreativt sjangermøte mellom improvisasjonsjazz og folkemusikk» Magnus Andersson, magasinet Folkemusikk.

Camilla Hole Trio - Norwegian flavoured jazz in small format

Camilla Hole - saxophones and traditional wind-instruments

Knut Kvifte Nesheim - vibraphone and drums

Egil Kalman - double bass and modular synth

 

Traditional  folk music belongs to the future, and should be used by ever new generations

Camilla Hole and her trio released their first folk/jazz album  «Halvemål» autumn 2018.


Camilla, Egil and Knut plays folk music, mainly from the county  Sogn og Fjordane on the west coast of Norway, but original compositions as well. The musicians also have a background in jazz and improvised music, and play instruments normally not associated with Norwegian folk music. They use their instruments and their musical preferences to make their interpretations of the beautiful traditional tunes, that are given to our time through musicians of many generations.

Their debut album is named Halvemål after a strange phenomenon found in some dialects. It is a practice of omitting the Hs in some words, and instead adding them to the start of other words. The result is a unique Halvemål – or Alvemål («Fairy language» in Norwegian) if you like. In the same way, Camilla Hole trio reshuffles elements of the traditional music, puts it into a playful and improvisatory universe, thus creating their own musical Halvemål.

bottom of page